Liên Quân - Hệ Thống Mua Bán Nick Game Ninja, Avatar, Liên Quân, Liên Minh Tự Động
Tất cả
Ngộ không siêu việt, Nakroth siêu việt bậc 3 ...
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 48
Trang Phục: 71
420,000đ
Violet Nữ hoàng pháo hoa, Raz Muay thái, Butterfly ...
Đá Quý: Không
Rank: Chưa Rank
Tướng: 41
Trang Phục: 45
300,000đ
Preyta Băng hỏa long sư, Raz Muay thái, Nakroth ...
Đá Quý: Không
Rank: Chưa Rank
Tướng: 48
Trang Phục: 46
280,000đ
Raz Muay Thái
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 33
Trang Phục: 33
140,000đ
Nakroth Siêu Việt 1
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 15
Trang Phục: 8
30,000đ
Nakroth AIC
Đá Quý: Không
Rank: Chưa Rank
Tướng: 36
Trang Phục: 38
170,000đ
ngọc 61
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 19
Trang Phục: 11
45,000đ
ngọc 59
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 17
Trang Phục: 6
40,000đ
ngọc 75
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 18
Trang Phục: 8
40,000đ
ngọc 74
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
Tướng: 17
Trang Phục: 8
40,000đ
ngọc 90
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
Tướng: 16
Trang Phục: 8
50,000đ
ngọc 61
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
Tướng: 19
Trang Phục: 10
40,000đ