Ninja School Online - Hệ Thống Mua Bán Nick Game Ninja, Avatar, Liên Quân, Liên Minh Tự Động
Tất cả
5 đồ +12 cả vk, học 7 sách, sói ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tensen
Class: Quạt
Vũ Khí: 12
160,000đ
3 đồ +12, học 8 stn, xe máy ổn ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Kiếm
Vũ Khí: 9
180,000đ
6 đồ +12, sói ổn lv100, dư 69tr yên
Cấp độ: 93
Server: Kunai
Class: Cung
Vũ Khí: 13
230,000đ
đồ +10
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
Vũ Khí: 11
70,000đ
đồ +10, có sói, còn hơn 16tr yên
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
Vũ Khí: 10
65,000đ
còn hơn 13tr yên, ko xe sói
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tensen
Class: Tiêu
Vũ Khí: 10
50,000đ
sói trắng full tb, còn hơn 37tr yên
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Cung
Vũ Khí: 12
90,000đ
đồ +8, ko sói
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tensen
Class: Quạt
Vũ Khí: 10
55,000đ
đồ +8, có sói
Cấp độ: 56
Server: Shuriken & Tensen
Class: Cung
Vũ Khí: 11
55,000đ
3 đồ +12, còn lại +10 +11, sói đen ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
Vũ Khí: 11
100,000đ
đồ +8, học 6 stn
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tensen
Class: Cung
Vũ Khí: 12
115,000đ
ko sói
Cấp độ: 56
Server: Kunai
Class: Quạt
Vũ Khí: 10
45,000đ